Tag: An toàn lao động

An toàn lao động khi lái xe nâng

An toàn lao động khi lái xe nâng

Điều khiển xe nâng làm việc đúng nơi dành cho thiết bị. Cấm làm việc tại những vị trí được cho là nguy hiểm. An toàn lao động luôn là một trong những yếu tố quan trọng đối với các