Tag: bình sạc

Hướng dẫn bảo vệ bình sạc và bình acquy

Hướng dẫn bảo vệ bình sạc và bình acquy

Trước và sau khi nạp nếu thấy mức dung dịch giảm, thì có thể bổ xung thêm nước cất cho đồng đều ở các hộc bình.(chú ý vạch UPPER) Để xe nâng hành vận hành tốt, bên cạnh việc bảo