Tag: các lưu ý sử dụng xe nâng

Một số lưu ý sử dụng xe nâng

Một số lưu ý sử dụng xe nâng

Không được đưa càng vào palét mà khoảng hở giữa hàng và mặt nạ còn quá nhiều mà phải vào thật sát để cho hàng dựa vào mặt nạ. Đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng là nguyên