Tag: các quy định sử dụng xe nâng

Những quy định cần biết khi sử dụng xe nâng

Những quy định cần biết khi sử dụng xe nâng

Thiết bị nâng tải phải ngừng hoạt động khi tình trạng kỹ thuật không được đảm bảo, đặc biệt khi phát hiện: Các vết nức ở những chỗ quan trọng của kết cấu kim loại; Đảm bảo an toàn về