Tag: hộp số xe nâng hàng bị hỏng

Cách giải quyết khi hộp số xe nâng hàng bị hỏng

Cách giải quyết khi hộp số xe nâng hàng bị hỏng

Nghiêm cấm tuyệt đối thao tác chuyển số đột ngột khi xe đang chạy. Ví dụ khi xe đang trên đà chạy tới, tài xế không cho xe dừng hẳn mà đột ngột gạt cần số về số lùi. Trường