Tag: hướng dẫn sử dụng xe nâng

Bí quyết sử dụng xe nâng

Bí quyết sử dụng xe nâng

Nước làm mát: 40% chất làm mát được pha trộn vào nước làm mát và cần được thay thế khoảng 2 năm. Chỉ có mức nước là cần được kiểm tra. Nhiệt độ đóng băng của nước làm mát với