Tag: KOBE

Tìm hiểu bình ắc quy xe nâng KOBE

Tìm hiểu bình ắc quy xe nâng KOBE

Sử dụng công nghệ tạo khuôn bằng áp lực cao cho loại bình hàn kín, sử dụng những tấm tách bản cực đặc biệt để đạt hiệu suất tuyệt đối cho các tấm cực và sử dụng vật liệu cao