Tag: lưu ý khi bảo dưỡng xe nâng

Một số lưu ý khi bảo dưỡng xe nâng

Một số lưu ý khi bảo dưỡng xe nâng

Sau khi đã sử dụng xe khoảng 20.000 giờ, các bạn cũng nên kiểm tra nhớt thủy lực nếu thấy màu sắc của nhớt bị đổi sang màu đen thì các bạn phải thay nhớt thủy lực. Bảo dưỡng xe