Tag: nhiên liệu xe nâng

Cách hạn chế nhiễm bẩn nhiên liệu xe nâng

Cách hạn chế nhiễm bẩn nhiên liệu xe nâng

Sử dụng thiết bị pha chế với lọc nước và tách nước để loại bỏ những phần nước còn sót lại. miệng ống và các nắp mở nên được đậy lại và lau sạch các thiết bị trước khi truyền