Tag: sự cố xe nâng hàng bị vỡ két nước

Khắc phục sự cố xe nâng hàng bị vỡ két nước

Khắc phục sự cố xe nâng hàng bị vỡ két nước

Ở xe nâng hàng két nước giải nhiệt nước làm mát nằm phía sau xe nâng hàng nên rất khó quan sát. Vả lại tất cả két nước của xe nâng hàng nó chạy hay bị rung và lắc rất