Tag: sử dụng ắc quy xe nâng

Kinh nghiệm sử dụng ắc quy xe nâng

Kinh nghiệm sử dụng ắc quy xe nâng

Không nên lưu trữ bình ắc-quy ở trạng thái chưa sạc, hoặc không sạc đầy (giữ trạng thái chưa sạc lâu), vì như vậy sẽ làm trơ các bản cực của ắc-quy (thành phần chính của ắc-quy) và làm giảm