Tag: sử dụng xe nâng an toàn

Huấn luyện để sử dụng xe nâng an toàn

Huấn luyện để sử dụng xe nâng an toàn

Kiểm tra phần thực hành (bao gồm từ thao tác lấy hàng – di chuyển – xếp hàng trong kho và di chuyển trên đường ở các địa hình khác nhau. I- Mục đích, yêu cầu: Sau khoá huấn luyện