Tag: tháo lốp ra khỏi la giăng

Các bước tháo lốp ra khỏi la giăng

Các bước tháo lốp ra khỏi la giăng

Nơi lắp đặt máy phải có không gian rộng, để cho tất cả các bộ phận của máy đều được vận hành đúng và không bị hạn chế bởi không gian. Nếu lắp đặt ngoài trời bắt buộc phải bảo