Tag: thay nhớt cầu xe nâng

Tư vấn cách thay nhớt cầu, nhớt hộp số xe nâng

Tư vấn cách thay nhớt cầu, nhớt hộp số xe nâng

Đưa 2 khúc gỗ vào chiếc càng và nổ máy lên đẩy khung xe nâng hàng ra phía trước thì 2 bánh xe trước sẽ nổi lên và gầm xe sẽ được đưa lên cao hơn. Xe nâng hàng sử