Tag: tư vấn dùng xe nâng

Các lưu ý khi dùng xe nâng

Các lưu ý khi dùng xe nâng

Không di chuyển tải khi khoảng cách từ tải tới các vật phía dưới nhỏ hơn 0,5 mét. Không được dùng dầu trục để đẩy, kéo các thiết bị khác. Trước khi đưa vào vận hành lần đầu, thiết bị