Tag: xe nâng không khởi động

Cách giải quyết xe nâng không khởi động

Cách giải quyết xe nâng không khởi động

Nếu bạn đề xe mà không có hiện tượng gì thì hãy tháo con đề ra, khi tháo đề các bác phải tháo dây mát bình ắc quy trước để tránh tình trạng bị chập điện. Nếu xe nâng của